Podmínky

1. Cestovní agentura Antonie Vítková - ACORD je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří, se kterými má uzavřenou smlouvu o provizním prodeji jimi organizovaných zájezdů. Z toho důvodu jsou popisy hotelů i fotografie převzaty od pořádajících cestovních kanceláří. Všechny nabízené cestovní kanceláře (dále jen CK) mají uzavřeno pojištění pro případ úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb.

2. Protože nabízené pobytové i poznávací zájezdy jsou prodávány za provizi, kterou nám poskytuje pořádající cestovní kancelář, nikoliv klient, znamená to, že zájezdy, které si objednáváte u nás jsou zásadně za stejnou cenu jako u pořádající CK, tedy i včetně zájezdů typu "last minute".

3. Vaše objednávka je nezávazná vzhledem k tomu, že v množství nabízených CK nemůžeme předem zaručit, že bude Vámi požadovaný zájezd v okamžiku přijetí Vašeho požadavku ještě volný. Proto můžete svou objednávku, např. na jiný termín nebo jiný hotel zaslat i několikrát. Objednávky budou vyřizovány dle pořadí doručení. V případě, že nevyplníte údaje označené * nelze objednávku vyřídit. Vyplnění ceny není závazné, cena v objednávce je pouze orientační, podrobně o ní budete informováni při telefonickém kontaktu. Podle momentální nabídky se může cena zájezdu lišit.

4. Po přijetí nezávazné objednávky provedeme rezervaci v příslušné pořádající CK a v co nejkratší době Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, kdy s Vámi upřesníme způsob zaslání smlouvy o zájezdu, upřesníme cenu a způsob platby.

5. Smlouva o zájezdu je zaslána e-mailem na Vámi uvedenou adresu. Podepsanou smlouvu zasíláte současně s příslušnou platbou na své vlastní náklady pokud možno obratem. Objednávka se stává pro ca ACORD závaznou po obdržení podepsané smlouvy o zájezdu a platby zálohy nebo celé ceny zájezdu, podle typu prodeje. Ca ACORD nemůže v žádném případě nést odpovědnost za zrušení rezervace pořádající cestovní kanceláří z důvodu Vašeho nedodržení kroků potvrzujících závaznost objednávky.

6. Za zájezdy objednávané více než 1 měsíc před odjezdem se platí záloha 50% z celkové ceny zájezdu a doplatek zájezdu 1 měsíc před odjezdem. V případě slev za včasné objednání, seniorských, učitelských apod., pokud je pořádající CK poskytuje, se sleva odečítá od doplatku zájezdu. Pokud se jedná o zájezdy typu "last moment" nebo zájezdy objednávané méně než 1 měsíc před odjezdem je nutné zaplatit plnou cenu zájezdu okamžitě. Cenu hradí zákazník vkladem na náš účet, bankovním převodem, poštovní poukázkou, hotově v kanceláři ca ACORD nebo po dohodě přímo na účet pořádající CK.

7. Závaznou se objednávka pro ca ACORD stává od okamžiku převzetí smlouvy o zájezdu a příslušné platby za zájezd. V případě storna zájezdu z Vaší strany nebo změn v zájezdu ze strany pořádající CK jsou závazné "Všeobecné podmínky" vydávané pořádající CK, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu a jsou Vám doručeny současně s ní.

8. Pokyny k odjezdu nebo odletu zasílá ca ACORD nebo pořádající CK na e-mailovou, příp. poštovní adresu objednavatele zájezdu zpravidla 1 týden před odjezdem. Bývají to informace k odjezdu nebo odletu, vouchery, doklady o pojištění apod. V případě nedostatku času (např. při zájezdech "last minute") lze předat doklady až na letišti nebo při nástupu do autobusu.

9. Pokud se zájezd neuskuteční vinou pořádající CK nebo vinou ca ACORD obdržíte všechny platby zpět v plné výši.

10. Dojde-li ke sporu o způsobu zajištění zájezdu nebo následně o řešení reklamace poskytnutých služeb, postupuje CA ACORD spor k vyřízení pořádající CK. Subjektem pro mimosoudní řešení sporů je Česká obchodní inspekce a příslušný formulář pro podání návrhu na zahájení řízení je k dispozici na stránkách www.coi.cz.

11. Zájezdy na vyžádání jsou zájezdy, kdy klient výslovně trvá na určitém hotelu v zahraničí, který je třeba nejdříve vyžádat. V takovém případě lze podle podmínek pořádající CK požadovat až 100% zálohu, která je v plné výši vrácena v případě, kdy zájezd nelze zajistit. V opačném případě se objednávka stává ihned závaznou a vztahují se na ní storno podmínky pořádající CK.

12. Ca ACORD si vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky nejasné, neúplné nebo jinak nevěrohodné. V případě, že se jedná o takto hodnocenou objednávku nemá povinnost klienta kontaktovat.

13. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Abychom mohli Váš dotaz vyřídit, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení,telefon a e-mail je Antonie Vítková, IČO 60222468, tel. 736687133, e-mail: caacord@caacord.cz. Zasláním svého dotazu nám udělujete souhlas s jejich použitím na zpětnou odpověď. Tyto Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, nepoužíváme je k zasílání nabídek ani je neposkytujeme jiným subjektům. V případě, že Váš dotaz směřuje k uzavření cestovní smlouvy, stává se správcem Vašich osobních údajů pořádající cestovní kancelář, pro kterou se stáváme zpracovatelem na základě smluvního vztahu uzavřeném mezi námi a příslušným pořadatelem Vašeho zájezdu. V takovém případě se rozsah osobních údajů řídí požadavkem pořádající cestovní kanceláře.

 

 

 

1. Cestovní agentura Antonie Vítková - ACORD je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří, se kterými má uzavřenou smlouvu o provizním prodeji jimi organizovaných zájezdů. Z toho důvodu jsou popisy hotelů i fotografie převzaty od pořádajících cestovních kanceláří. Všechny nabízené cestovní kanceláře (dále jen CK) mají uzavřeno pojištění pro případ úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb.
2. Protože nabízené zájezdy jsou prodávány za provizi, kterou nám poskytuje pořádající cestovní kancelář, nikoliv klient, znamená to, že zájezdy, které si objednáváte u nás jsou zásadně za stejnou cenu jako u pořádající CK, tedy i včetně zájezdů typu "last minute".
3. Vaše objednávka je nezávazná vzhledem k tomu, že v množství nabízených CK nemůžeme předem zaručit, že bude Vámi požadovaný zájezd v okamžiku přijetí Vašeho požadavku ještě volný. Proto můžete svou objednávku, např. na jiný termín nebo jiný hotel zaslat i několikrát. Objednávky budou vyřizovány dle pořadí doručení. V případě, že nevyplníte údaje označené * nelze objednávku vyřídit. Vyplnění ceny není závazné, cena v objednávce je pouze orientační, podrobně o ní budete informováni při telefonickém kontaktu. Podle momentální nabídky se může cena zájezdu lišit.
4. Po přijetí nezávazné objednávky provedeme rezervaci v příslušné pořádající CK a v co nejkratší době Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, kdy s Vámi upřesníme způsob zaslání smlouvy o zájezdu, upřesníme cenu a způsob platby.
5. Smlouva o zájezdu je zaslána e-mailem na Vámi uvedenou adresu. Podepsanou smlouvu zasíláte současně s příslušnou platbou na své vlastní náklady pokud možno obratem. Objednávka se stává pro ca ACORD závaznou po obdržení podepsané smlouvy o zájezdu a platby zálohy nebo celé ceny zájezdu, podle typu prodeje. Ca ACORD nemůže v žádném případě nést odpovědnost za zrušení rezervace pořádající cestovní kanceláří z důvodu Vašeho nedodržení kroků potvrzujících závaznost objednávky.
6. Za zájezdy objednávané více než 1 měsíc před odjezdem se platí záloha 50% z celkové ceny zájezdu a doplatek zájezdu 1 měsíc před odjezdem. V případě slev za včasné objednání, seniorských, učitelských apod., pokud je pořádající CK poskytuje, se sleva odečítá od doplatku zájezdu. Pokud se jedná o zájezdy typu "last moment" nebo zájezdy objednávané méně než 1 měsíc před odjezdem je nutné zaplatit plnou cenu zájezdu okamžitě. Cenu hradí zákazník vkladem na náš účet, bankovním převodem, poštovní poukázkou, hotově v kanceláři ca ACORD nebo po dohodě přímo na účet pořádající CK.
7. Závaznou se objednávka pro ca ACORD stává od okamžiku převzetí smlouvy o zájezdu a příslušné platby za zájezd. V případě storna zájezdu z Vaší strany nebo změn v zájezdu ze strany pořádající CK jsou závazné "Všeobecné podmínky" vydávané pořádající CK, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu a jsou Vám doručeny současně s ní.
8. Pokyny k odjezdu nebo odletu zasílá ca ACORD nebo pořádající CK na e-mailovou, příp. poštovní adresu objednavatele zájezdu zpravidla 1 týden před odjezdem. Bývají to informace k odjezdu nebo odletu, vouchery, doklady o pojištění apod. V případě nedostatku času (např. při zájezdech "last minute") lze předat doklady až na letišti nebo při nástupu do autobusu.
9. Pokud se zájezd neuskuteční vinou pořádající CK nebo vinou ca ACORD obdržíte všechny platby zpět v plné výši.

10. Dojde-li ke sporu o způsobu zajištění zájezdu nebo následně o řešení reklamace poskytnutých služeb, postupuje CA ACORD spor k vyřízení pořádající CK. Subjektem pro mimosoudní řešení sporů je Česká obchodní inspekce a příslušný formulář pro podání návrhu na zahájení řízení je k dispozici na stránkách www.coi.cz.

11. Zájezdy na vyžádání jsou zájezdy, kdy klient výslovně trvá na určitém hotelu v zahraničí, který je třeba nejdříve vyžádat. V takovém případě lze podle podmínek pořádající CK požadovat až 100% zálohu, která je v plné výši vrácena v případě, kdy zájezd nelze zajistit. V opačném případě se objednávka stává ihned závaznou a vztahují se na ní storno podmínky pořádající CK.
12. Ca ACORD si vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky nejasné, neúplné nebo jinak nevěrohodné. V případě, že se jedná o takto hodnocenou objednávku nemá povinnost klienta kontaktovat.
13. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů pouze pro potřeby zajištění objednávané služby a potřeby ca ACORD.

 

X

1. Cestovní agentura Antonie Vítková - ACORD je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří, se kterými má uzavřenou smlouvu o provizním prodeji jimi organizovaných zájezdů. Z toho důvodu jsou popisy hotelů i fotografie převzaty od pořádajících cestovních kanceláří. Všechny nabízené cestovní kanceláře (dále jen CK) mají uzavřeno pojištění pro případ úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb.
2. Protože nabízené zájezdy jsou prodávány za provizi, kterou nám poskytuje pořádající cestovní kancelář, nikoliv klient, znamená to, že zájezdy, které si objednáváte u nás jsou zásadně za stejnou cenu jako u pořádající CK, tedy i včetně zájezdů typu "last minute".
3. Vaše objednávka je nezávazná vzhledem k tomu, že v množství nabízených CK nemůžeme předem zaručit, že bude Vámi požadovaný zájezd v okamžiku přijetí Vašeho požadavku ještě volný. Proto můžete svou objednávku, např. na jiný termín nebo jiný hotel zaslat i několikrát. Objednávky budou vyřizovány dle pořadí doručení. V případě, že nevyplníte údaje označené * nelze objednávku vyřídit. Vyplnění ceny není závazné, cena v objednávce je pouze orientační, podrobně o ní budete informováni při telefonickém kontaktu. Podle momentální nabídky se může cena zájezdu lišit.
4. Po přijetí nezávazné objednávky provedeme rezervaci v příslušné pořádající CK a v co nejkratší době Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, kdy s Vámi upřesníme způsob zaslání smlouvy o zájezdu, upřesníme cenu a způsob platby.
5. Smlouva o zájezdu je zaslána e-mailem na Vámi uvedenou adresu. Podepsanou smlouvu zasíláte současně s příslušnou platbou na své vlastní náklady pokud možno obratem. Objednávka se stává pro ca ACORD závaznou po obdržení podepsané smlouvy o zájezdu a platby zálohy nebo celé ceny zájezdu, podle typu prodeje. Ca ACORD nemůže v žádném případě nést odpovědnost za zrušení rezervace pořádající cestovní kanceláří z důvodu Vašeho nedodržení kroků potvrzujících závaznost objednávky.
6. Za zájezdy objednávané více než 1 měsíc před odjezdem se platí záloha 50% z celkové ceny zájezdu a doplatek zájezdu 1 měsíc před odjezdem. V případě slev za včasné objednání, seniorských, učitelských apod., pokud je pořádající CK poskytuje, se sleva odečítá od doplatku zájezdu. Pokud se jedná o zájezdy typu "last moment" nebo zájezdy objednávané méně než 1 měsíc před odjezdem je nutné zaplatit plnou cenu zájezdu okamžitě. Cenu hradí zákazník vkladem na náš účet, bankovním převodem, poštovní poukázkou, hotově v kanceláři ca ACORD nebo po dohodě přímo na účet pořádající CK.
7. Závaznou se objednávka pro ca ACORD stává od okamžiku převzetí smlouvy o zájezdu a příslušné platby za zájezd. V případě storna zájezdu z Vaší strany nebo změn v zájezdu ze strany pořádající CK jsou závazné "Všeobecné podmínky" vydávané pořádající CK, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu a jsou Vám doručeny současně s ní.
8. Pokyny k odjezdu nebo odletu zasílá ca ACORD nebo pořádající CK na e-mailovou, příp. poštovní adresu objednavatele zájezdu zpravidla 1 týden před odjezdem. Bývají to informace k odjezdu nebo odletu, vouchery, doklady o pojištění apod. V případě nedostatku času (např. při zájezdech "last minute") lze předat doklady až na letišti nebo při nástupu do autobusu.
9. Pokud se zájezd neuskuteční vinou pořádající CK nebo vinou ca ACORD obdržíte všechny platby zpět v plné výši.

10. Dojde-li ke sporu o způsobu zajištění zájezdu nebo následně o řešení reklamace poskytnutých služeb, postupuje CA ACORD spor k vyřízení pořádající CK. Subjektem pro mimosoudní řešení sporů je Česká obchodní inspekce a příslušný formulář pro podání návrhu na zahájení řízení je k dispozici na stránkách www.coi.cz.

11. Zájezdy na vyžádání jsou zájezdy, kdy klient výslovně trvá na určitém hotelu v zahraničí, který je třeba nejdříve vyžádat. V takovém případě lze podle podmínek pořádající CK požadovat až 100% zálohu, která je v plné výši vrácena v případě, kdy zájezd nelze zajistit. V opačném případě se objednávka stává ihned závaznou a vztahují se na ní storno podmínky pořádající CK.
12. Ca ACORD si vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky nejasné, neúplné nebo jinak nevěrohodné. V případě, že se jedná o takto hodnocenou objednávku nemá povinnost klienta kontaktovat.
13. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů pouze pro potřeby zajištění objednávané služby a potřeby ca ACORD.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom mohli Váš dotaz vyřídit, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení telefon a e-mail je Antonie Vítková, IČO 60222468, tel. 736687133, e-mail: caacord@caacord.cz. Zasláním svého dotazu nám udělujete souhlas s jejich použitím na zpětnou odpověď. Tyto Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, nepoužíváme je k zasílání nabídek ani je neposkytujeme jiným subjektům. V případě, že Váš dotaz směřuje k uzavření cestovní smlouvy, stává se správcem Vašich osobních údajů pořádající cestovní kancelář, pro kterou se stáváme zpracovatelem na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi námi a příslušným pořadatelem Vašeho zájezdu. V takovém případě se rozsah osobních údajů řídí požadavkem pořádající cestovní kanceláře.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom mohli Váš dotaz vyřídit, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení telefon a e-mail je Antonie Vítková, IČO 60222468, tel. 736687133, e-mail: caacord@caacord.cz. Zasláním svého dotazu nám udělujete souhlas s jejich použitím na zpětnou odpověď. Tyto Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, nepoužíváme je k zasílání nabídek ani je neposkytujeme jiným subjektům. V případě, že Váš dotaz směřuje k uzavření cestovní smlouvy, stává se správcem Vašich osobních údajů pořádající cestovní kancelář, pro kterou se stáváme zpracovatelem na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi námi a příslušným pořadatelem Vašeho zájezdu. V takovém případě se rozsah osobních údajů řídí požadavkem pořádající cestovní kanceláře.

[CNW:Counter]
Nahoru